160.000,0 250.000,0

Cây bạch mã hoàng tử

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Cây bạch mã hoàng tử là loài kiểng lá đẹp thường được dùng làm cây nội thất – cây văn phòng. Cây bạch mã hoàng tử có thể trồng chậu đứng hoặc chậu sứ nhỏ để bàn trang trí nhà ở, công ty, nhà hàng. Cây bạch mã hoàng tử cũng có thể trồng trong nước trang trí bàn làm việc, bàn khách, bàn ăn

bạch mã hoàng tử có 2 loại: szi để bàn 160k

szi to để kệ gỗ 500k

View Product

Cây bạch mã hoàng tử

0 out of 5
(0)

Cây bạch mã hoàng tử là loài kiểng lá đẹp thường được dùng làm cây nội thất – cây văn phòng. Cây bạch mã hoàng tử có thể trồng chậu đứng hoặc chậu sứ nhỏ để bàn trang trí nhà ở, công ty, nhà hàng. Cây bạch mã hoàng tử cũng có thể trồng trong nước trang trí bàn làm việc, bàn khách, bàn ăn

bạch mã hoàng tử có 2 loại: szi để bàn 160k

szi to để kệ gỗ 500k

SKU: N/A
160.000,0 250.000,0 View Product

Cây bạch mã hoàng tử

0 out of 5
(0)

Cây bạch mã hoàng tử là loài kiểng lá đẹp thường được dùng làm cây nội thất – cây văn phòng. Cây bạch mã hoàng tử có thể trồng chậu đứng hoặc chậu sứ nhỏ để bàn trang trí nhà ở, công ty, nhà hàng. Cây bạch mã hoàng tử cũng có thể trồng trong nước trang trí bàn làm việc, bàn khách, bàn ăn

bạch mã hoàng tử có 2 loại: szi để bàn 160k

szi to để kệ gỗ 500k

160.000,0 250.000,0 View Product

Cây bạch mã hoàng tử

0 out of 5
(0)

Cây bạch mã hoàng tử là loài kiểng lá đẹp thường được dùng làm cây nội thất – cây văn phòng. Cây bạch mã hoàng tử có thể trồng chậu đứng hoặc chậu sứ nhỏ để bàn trang trí nhà ở, công ty, nhà hàng. Cây bạch mã hoàng tử cũng có thể trồng trong nước trang trí bàn làm việc, bàn khách, bàn ăn

bạch mã hoàng tử có 2 loại: szi để bàn 160k

szi to để kệ gỗ 500k

160.000,0 250.000,0 View Product